logo ekseption
peel-da-tai-spa

Peel - Trẻ hóa làn da

2.021.300

Kết cấu:
Dạng lỏng
Dung tích:
75 ml

3.428.050

Kết cấu:
Dạng dầu
Dung tích:
75 ml

2.599.000

Kết cấu:
Dạng dầu
Dung tích:
Hộp 5 lọ x 5ml

2.044.250

Kết cấu:
Dạng lỏng
Dung tích:
75 ml

2.099.500

Kết cấu:
Dạng lỏng
Dung tích:
75 ml

2.587.000

Kết cấu:
Dạng lỏng
Dung tích:
75 ml

1.823.000

Kết cấu:
Dạng lỏng
Dung tích:
75 ml

1.561.000

Kết cấu:
Dạng gel
Dung tích:
400 ml