logo ekseption
peel da tại nhà

Homecare - Chăm sóc da tại nhà

1.290.000

Kết cấu:
Serum lỏng
Dung tích:
75 ml

1.290.000

Kết cấu:
Serum lỏng
Dung tích:
75 ml

825.000

Kết cấu:
Dạng cream, mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu
Dung tích:
30 ml

2.021.300

Kết cấu:
Dạng lỏng
Dung tích:
75 ml

3.428.050

Kết cấu:
Dạng dầu
Dung tích:
75 ml

2.599.000

Kết cấu:
Dạng dầu
Dung tích:
Hộp 5 lọ x 5ml

2.044.250

Kết cấu:
Dạng lỏng
Dung tích:
75 ml

2.099.500

Kết cấu:
Dạng lỏng
Dung tích:
75 ml

2.587.000

Kết cấu:
Dạng lỏng
Dung tích:
75 ml

1.823.000

Kết cấu:
Dạng lỏng
Dung tích:
75 ml

2.280.000

Kết cấu:
Dạng serum
Dung tích:
50ml - 30ml

2.280.000

Kết cấu:
Dạng serum
Dung tích:
50ml - 30ml

1.199.000

Kết cấu:
Dạng serum
Dung tích:
30 ml

925.000

Kết cấu:
Serum lỏng
Dung tích:
70 ml

1.349.000

Kết cấu:
Dạng cream
Dung tích:
50 ml

1.190.000

Kết cấu:
Dạng cream
Dung tích:
50 ml

1.090.000

Kết cấu:
Serum lỏng
Dung tích:
75 ml