logo ekseption
peel da tại nhà

Homecare - Chăm sóc da sau peel tại nhà

1.290.000

Kết cấu:
Serum lỏng
Dung tích:
75 ml

1.980.000

Kết cấu:
Dạng nhũ tương
Dung tích:
45ml

1.290.000

Kết cấu:
Serum lỏng
Dung tích:
75 ml

1.650.000

Kết cấu:
Serum lỏng
Dung tích:
75ml

998.000

Kết cấu:
Dạng nhũ tương
Dung tích:
50 ml

2.280.000

Kết cấu:
Dạng serum
Dung tích:
50ml - 30ml

2.280.000

Kết cấu:
Dạng serum
Dung tích:
50ml - 30ml

1.199.000

Kết cấu:
Dạng serum
Dung tích:
30 ml

925.000

Kết cấu:
Serum lỏng
Dung tích:
70 ml

1.349.000

Kết cấu:
Dạng cream
Dung tích:
50 ml

1.190.000

Kết cấu:
Dạng cream
Dung tích:
50 ml

Kết cấu:
Dạng serum
Dung tích:
30 ml